Welkom op de website van de Stichting Leergeld de Liemers
Via de buttons vindt u alle informatie over de stichting.

Nieuwsarchief, klik hier.


Nieuwsflits 27

Na een spannende tijd en strijd van bijna twee jaar is er toch onverbiddelijk een einde gekomen aan het leven van onze founding father Fred Wensveen. Donderdagmorgen 19 januari is hij uiteindelijk in alle rust in het bijzijn van zijn vrouw en kinderen rustig ingeslapen.

Voor Fred bestond het onmogelijke niet. Als Leergeld kennen wij zijn tomeloze inzet om het schijnbaar onmogelijke mogelijk te maken. Of het nu ging over het ‘ritselen’ van materialen of het aanboren van geldelijke bronnen; hij zag altijd mogelijkheden en wist deze binnen bereik te brengen.

Samen met o.a. Annelies van den Akker en Antoinet van Gaal heeft hij Leergeld opgericht in november 2010. De eerste jaren was hij een zeer actief secretaris. Zijn activiteiten vroegen in bestuursvergaderingen dan ook de meeste aandacht. Na het vertrek van Gerard Hendriksen als voorzitter was het volstrekt logisch dat hij de voorzittershamer overnam. De hamer hoefde hij zelden te gebruiken. Fred had altijd wat te vertellen en had daarvoor geen hamer nodig. Wel hamerde hij altijd op een zeer oorspronkelijke wijze op de noodzaak om geld binnen te halen. In de langdurige periode van zijn ziek zijn, en toen het er op leek dat hij het zou redden, heeft hij zich nog korte tijd verdienstelijk gemaakt om fondsen te werven.

In Fred verliest Leergeld de Liemers ook een vrolijk en positief mens. Iemand om van te houden, een borrel mee te drinken en geïnspireerd te raken om voor het goede doel in actie te komen.

Wij zullen hem enorm missen maar in warmte zijn onwaarschijnlijk belangrijke bijdrage aan de doelstelling van Leergeld blijvend gedenken.

Wij wensen zijn vrouw Betsy, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe bij het verlies van hun markante man, vader en opa.

 
Nieuwsflits 26

Via de Liemerse uitdaging mochten wij 6 laptops in ontvangst nemen.
Daar zijn wij, maar vooral de kinderen, heel erg blij mee. Hartelijk dank voor de bemiddeling!

 
Nieuwsflits 24

Leergeld de Liemers werkt sinds kort samen met stichting Jarige Job.
Voor een aanvraag hiervoor kijkt u onder het tabje: 'Welke hulp'.

 
Nieuwsflits 25

Van Kiwanisclub Montferland mochten wij het mooie bedrag van € 2.500,- ontvangen. Hartelijk dank hiervoor!

 
Nieuwsflits 23

Nationaal fonds kinderhulp heeft een bijdrage van € 1.000,- geleverd voor 4 buitenlandse schoolreisjes en een donatie van € 250,- voor een schoolkamp. Waarvoor onze hartelijke dank.

 


Powered by Wolkenfelt Media Consult.